127

AUTOFLOW - 紧凑型动态流量平衡阀

描述: 

高韧性塑料阀芯
阀体:黄铜合金
阀芯:
1/2" - 1 1/4:高韧性塑料阀芯
1 1/2'' - 2":高韧性及不锈钢阀芯
耐压:16 bar
耐温:0 ~ 100℃
乙二醇最大比例:50%
压差范围:15 ~ 200 kPa;20-200 KPa
流量范围:0.085 ~ 11.0 m3/h;0.02-0.06 m3/h
精确度:±10%(15 ~ 200 kPa);±15%(20 ~ 200 kPa)

下载

编号

口径

最小工作压差(kPa)

工作压差范围(kPa)

127141••• 

1/2"

15

15~200(20-200*)

127151••• 

3/4"

15

15~200(20-200*)

127161•••

 1"

15

15~200

127171••• 

 1 1/4"

15

15~200

127181••• 

1 1/2"

15

15~200

127191••• 

2"

15

15~200