17 July 2018

第54期水力杂志 | 空气调节系统中杂质的分离

水力杂志是卡莱菲独立出版、以分析及解决系统问题为主的行业杂志,现已出版至第54期。第54期水力杂志全新改版,但依旧延续以往高品质的内容。

                                                                    点击下载第54期水力杂志

卡莱菲第54期水力杂志有关什么内容?

采暖/制冷系统经常受到溶于水中的盐和悬浮的杂质带来的危害,这是一个永不过时的主题。这个问题大体上分为3部分:

1. 首先,要考虑系统中的杂质是如何形成的,它们会带来怎样的危害

2. 其次,分析可以去除此类杂质的装置,说明其主要特点并确定正确选型的方法;

3. 最后,介绍典型的安装图示,以说明这些装置在小型、大型系统中的最佳应用。

另外,我们建议您阅读第37期水力杂志第45期水力杂志