SATK50

低温热力站

描述: 

-悬挂式箱体
-预留热计量接口
-供暖两通模拟调节阀
-带旁通保护的循环泵
-铜钎焊板式换热器40 kW
-生活热水两通模拟调节阀
-上下接口
-电子模拟式温度调节中心

下载

工程图:

BIM model

编号

 

SATK50103HE

高效泵UPS2 15-60